Svetski dan vlažnih područja – 2. februar

Delovanjem čoveka, od 1900. godine u svetu je izgubljeno preko 64% vlažnih područja.
2. februara 1971. godine u Iranu je usvojena Konvencija o zaštiti močvarnih područja, tzv. Ramsarska konvencija. U pitanju je međunarodni sporazum koji je nastao kao rezultat borbe za zaštitu močvara i svih ostalih vlažnih i vodenih područja, usled sve izraženijeg antropogenog ugrožavanja njihove biološke raznovrsnosti isušivanjem, zatrpavanjem, zagađivanjem itd. Predstavlja osnov za akciju, u nacionalnim i međunarodnim okvirima, po pitanju zaštite i mudrog upravljanja vlažnim područjima i njihovim resursima.

Opširnije

Međunarodni dan planina – 11. decembar

Planine obezbeđuju svežu vodu, hranu i čistu energiju za više od pola svetske populacije, a za 13 % njih obezbeđuju dom. Na planinskim masivima se proizvodi 60-80 % sveže vode na svetskom nivou, I imaju ključnu ulogu u proizvodnji obnovljive energije, posebno preko hidroenergije, sunčeve, energije vetra i biogasa. Planinski turizam čini 15-20 % globalnog turizma.Opširnije

Međunarodni dan akcije za reke – 14. mart

Ukupna dužina reka u Srbiji je 65 980 km. Ovo rečno bogatstvo kvari činjenica da je većina vodotoka nizvodno od naselja zagađena otpadnim vodama iz seoskih domaćinstava i objekata za stočnu proizvodnju, ubacivanjem čvrstog otpada, spiranjem sa bašta i drugih oraničnih površina.
Mnoge akcije zavise od države i lokalnih zajednica, ali mnogo toga je i do nas građana. Zašto nam sve reke ne bi bile čiste i pune života kao Gradac na Povlenu ili Trešnjica u Ljuboviji?

Opširnije