Svetski dan leptira – 28. maj

Leptiri su treći po redu red insekata sa preko 140.000 opisanih vrsta u svetu. Ujedno se smatraju i najmađim insekatskim redom, budući da su njihovi fosili prvi put otkriveni u Tercijeru.

(Abrenthis daphne)

2003. godine realizovan je projekat “Odbrana područja za dnevne leptire” (Prime Butterfly Areas in Serbia – PBA) čiji je cilj bio identifikacija i zaštita područja nacionalno i međunarodno značajnih za očuvanje faune leptira. Od ukupno 193 vrsta dnevnih leptira koliko ih ima kod nas, izdvojeno je 40 značajnih područja za 38 najznačajnijih vrsta. U Crvenoj knjizi dnevnih leptira Srbije 21 vrsta ima status ugrožene.

(Iphiclides podalirius)