Svetski dan vlažnih područja – 2. februar

Delovanjem čoveka, od 1900. godine u svetu je izgubljeno preko 64% vlažnih područja.
2. februara 1971. godine u Iranu je usvojena Konvencija o zaštiti močvarnih područja, tzv. Ramsarska konvencija. U pitanju je međunarodni sporazum koji je nastao kao rezultat borbe za zaštitu močvara i svih ostalih vlažnih i vodenih područja, usled sve izraženijeg antropogenog ugrožavanja njihove biološke raznovrsnosti isušivanjem, zatrpavanjem, zagađivanjem itd. Predstavlja osnov za akciju, u nacionalnim i međunarodnim okvirima, po pitanju zaštite i mudrog upravljanja vlažnim područjima i njihovim resursima.

U Srbiji je deset prirodnih dobara dobilo status vlažnih područja od međunarodnog značaja. Osnovna karakteristika ovih područja je raznolikost biotopa, koja su staništa brojnim biljnim i životnjskim vrstama, među kojima se nalazi i niz endemičnih i reliktnih vrsta. To su ujedno i staništa ptica selica i močvarica ali i mesta za odmor. Specijalni rezervat prirode “Stari Begej – Carska Bara” upisuje se na listu kao prvo Ramsarsko područje u Srbiji od 1996. godine.