Međunarodni dan akcije za reke – 14. mart

Ukupna dužina reka u Srbiji je 65 980 km. Ovo rečno bogatstvo kvari činjenica da je većina vodotoka nizvodno od naselja zagađena otpadnim vodama iz seoskih domaćinstava i objekata za stočnu proizvodnju, ubacivanjem čvrstog otpada, spiranjem sa bašta i drugih oraničnih površina.
Mnoge akcije zavise od države i lokalnih zajednica, ali mnogo toga je i do nas građana. Zašto nam sve reke ne bi bile čiste i pune života kao Gradac na Povlenu ili Trešnjica u Ljuboviji?

Monitoring reka u Srbiji pokazuje da je jedan od najozbiljnijih problema cele Srbije, u oblasti zaštite životne sredine, nizak stepen prečišćavanja otpadnih voda iz komunalnih i industrijskih kanalizacionih sistema dospelih u vodotoke, kao i visok sadržaj prioritetnih hazardnih supstanci koje izazivaju povećan rizik po sredinu i zdravlje. Reku Drinu ozbiljno ugrožava HE Višegrad, a prizor čvrstog otpada u blizini brane svaki ostavlja bez teksta.

Na Međunarodni Dan reka, predstavljamo vam najkraću reku u Srbiji – reku Vrelo. Duga je tačno 365 m, pa je zbog toga poznatija kao reka Godina.
Nalazi se u naselju Perućac, u podnožju planine Tare, na samo 13 km od Bajine Bašte. Ova bistra reka uliva se u Drinu fascinantnim vodopadom visokim 10 m. Duž toka postoji uređena šetačka staza, a na samom vodopadu restoran. Ako ste u prolazu, ili boravite u bizini, obavezno posetite ovu mini EKO zonu.